Béralku kalkulátor

Bérkalkulátor a munkahelyi kollektív tárgyalások támogatására

A szakszervezet és a munkáltató közötti bértárgyalások során fontos támpontot jelent a saját cég viszonylagos bér pozíciójának meghatározása, értékelése.

Jelen adatbázis lehetővé teszi cégünk adatainak viszonyítását a nemzetgazdasági /ágazati /szakágazati átlaghoz és annak változásához.

A kalkulátor háttér adatbázisa a 2019, 2020, 2021 teljes évekre, 1-3 és 1-6 hónapjaira, valamint legújabban 2022 első félévére tartalmaz szakágazati bontásban, vállalati méret kategóriákra (kisvállalat-nagyvállalat) és a fő munkakör csoportokra (fizikai. szellemi) részletezett adatokat, ezáltal elvégezhetők az év/év és a félév/félév típusú összehasonlítások.

Az első lépés természetesen az, hogy összegyűjtsük, azaz a munkáltatótól bekérjük a Munkatörvénykönyve rendelkezései szerint a szakszervezeteket megillető, a saját vállalatunkra vonatkozó adatokat (átlagkereset, medián kereset, legalább fizikai-szellemi bontásban). Ezt követően az alábbi lépések szükségesek a kalkulátor használatához:

*Megjegyzés: a %-os eltérésnél értelemszerűen a pozitív %-os érték a    viszonyítási alapot jelentő ágazati átlag feletti többletet (pl. a +8%, a 8%-os többletet), a negatív %-os  érték a   viszonyítási alapot jelentő ágazati átlagtól való elmaradást (pl. a -8% a 8%-os elmaradást) jelöli.

Fontos megjegyzés

A kalkulátor adatbázisa a KSH intézményi munkaügyi statisztikáira támaszkodik, amely a versenyszférában a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásokra terjed ki.

Ahhoz, hogy megfelelőképpen alkalmazzuk az adatbázist, fontos tudni a kapcsolódó fogalmak pontos tartalmát, így pl. azt, hogy a kereset összetevőit az alapbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a prémium, a jutalom alkotja. Az alapbér a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott alapbére. A bérpótlékok döntő részét a fizikai állományú dolgozók körében a munkaidő pótlékok (túlóra pótlék, műszakpótlék, stb.) teszi ki. A jutalom az egyéni teljesítményekhez kötődően fizetett összeg. Az egyéb munkajövedelmek pedig a jogszabályban kötelezően meghatározott (lásd munkába járás költség térítése), valamint a munkáltató által önként nyújtott béren kívüli juttatásokat, (pl. a cafeteria elemeket) tartalmazzák.

Az átlag kereset az egyéni keresetek összege osztva a létszámmal. A medián kereset az egyes munkavállalók nagyság szerint sorba rendezett bérei közül a középső érték, amely felett és alatt ugyanannyian helyezkednek el. Minél kevesebben vannak az átlagbér felett, annál inkább elmarad a medián érték az átlagtól, ezért használható a medián/átlagbér aránya a bér egyenlőtlenség mérésére.

 

Válassza ki azt a szakágazatot, amelyhez saját cége tartozik

Válassza ki az egyéb szakágazatokat az összehasonlításhoz

Írja be a saját vállalatára vonatkozó adatot az alábbi részletezéssel

Idő Bruttó átlagkereset értéke Bruttó mediánkereset értéke
Új sor hozzáadása